1. Ασφάλεια

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Viva Wallet.
Η απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών σας επιτυγχάνεται με τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας συναλλαγών SSL το οποίο είναι εγκατεστημένο στο σύστημά μας και κρυπτογραφεί τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της κάρτας σας.

2. Όροι Απόρριψης Παραγγελίας

Κάθε παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, με ένα απλό τηλεφώνημα στον αριθμό 2616 000 777. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα υπάρξει χρέωση (αν η συναλλαγή έγινε με την υποβολή στοιχείων πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας), ή θα υπάρξει πλήρης επιστροφή του όποιου καταβληθέντος ποσού (αν η συναλλαγή έγινε με οποιαδήποτε άλλο τρόπο) εκτός των μεταφορικών αν έχει ξεκινήσει η αποστολή.

3. Δικαίωματα του καταναλωτή

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage   

 

viva-payments