Α. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Ορισμοί

Οι όροι «εμείς» και “επιχείρηση” αναφέρονται στην επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο ΑΧΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που εδρεύει στην Ιπποκράτους 6, 10679, Αθήνα, Ελλάδα.

O όρος Εσείς: κάθε άτομο που επισκέπτεται- χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο.

Ιστότοπος: ο παρόν ιστότοπος, ο οποίος, όπως και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην επιχείρηση.

 1. Γενικά

Σκοπός της παρούσας ιστοσελίδας είναι η γνωριμία της επιχείρησης μας με το κοινό, η παρουσίαση των υπηρεσιών του έργου μας, και των συνεργατών μας.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων μαζί με εμπορικά σήματα, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους.

Ως εκ τούτου – εκτός εάν υπάρχει ειδική, γραπτή άδεια – δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής και ιδίως εκμετάλλευσης (εμπορικής ή άλλης) του περιεχομένου του ιστότοπου. Τέτοια χρήση, αντιγραφή και εκμετάλλευση (εμπορική ή άλλη) θίγει άμεσα την επιχείρηση (υλικά και ηθικά) και γεννά δικαίωμά της έναντι του επισκέπτη / χρήστη που τελεί την παράβαση προς αποζημίωση της υλικής, ηθικής, παρούσας ή μέλλουσας ζημίας της εταιρείας.

Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διατυπώνονται κατωτέρω είναι σύμφωνοι με το σύνολο των εν ισχύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών νόμων και οργανισμών, στοχεύουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, στην αξιοπιστία των συναλλαγών στην ανταγωνιστικότητα, στην αξιοπιστία των πληροφοριών στο χώρο της αγοράς την προστασία των ευπαθών ομάδων τις κοινωνίας και πιστοποιούν την υπευθυνότητα και την πρόθεσή μας για την ικανοποίηση και διασφάλιση των πελατών μας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών/πελατών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών

 1. Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χρήσης

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστότοπου.

 1. Παρεχόμενες πληροφορίες & υπηρεσίες

H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από την επιχείρηση υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Επομένως η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή και παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 1. Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί και αποδέχεται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου για: α. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Επιχείρηση ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου, β. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ, γ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), δ. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, ε. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, στ. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ζ. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και η. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Γενικοί όροι – Επιστροφές

 1. Η πλοήγηση και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με το upcyclestore.gr καθιστά αυτόματα και την παραδοχή των όρων χρήσης από πλευράς των επισκεπτών και πελατών.
 2. Τo upcyclestore.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών και των προϊόντων χωρίς καμία προειδοποίηση.
 3. Ο πελάτης που συναλλάσσεται με το κατάστημα μπορεί να επιλέξει διαφορετικό τρόπο συναλλαγής μόνο κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας.
 4. Το upcyclestore.gr δεν αποθηκεύει αριθμούς καρτών πελατών.
 5. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές διεκπεραιώνονται μέσω της Viva Wallet σε απόλυτα ασφαλή πλαίσια μέσω του συστήματος της.
 6. Το upcyclestore.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παρενέργειες που θα προκύψουν από την λάθος επιλογή ή την αλόγιστη χρήση των προϊόντων.
 7. Απαγορεύεται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή έχουν κάποια προβλήματα υγείας που πιθανόν και να μην το γνωρίζουν. Σε περίπτωση που κάποιος ανήλικος ή ενήλικος με πρόβλημα υγείας πραγματοποιήσει αγορά μέσω του καταστήματος upcyclestore.gr δεν φέρνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί από την λάθος επιλογή ή κατάχρηση κάποιου προϊόντος.
 8. Τα προϊόντα ειδικής διατροφής που πωλούνται μέσω του upcyclestore.gr δεν αντικαθιστούν την καθημερινή και ισορροπημένη διατροφή, αλλά σαν στόχο τους έχουν να συμπληρώσουν μόνο τις αυξημένες ανάγκες ατόμων που αθλούνται συστηματικά.
 9. Το upcyclestore.gr δεν φέρει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για πιθανή ηθική και σωματική βλάβη προκύψει από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.